افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
اعتراض کارگران معدن سنگ‌آهن بافق 'ادامه دارد'
اعتراض کارگران معدن سنگ‌آهن بافق 'ادامه دارد'